Ubezpieczenia osobowe

-ubezpieczenie turystyczne

Opłacenie niewielkiej składki zapewni osobom podróżującym:
 
pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej nagle zachorował albo uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
pokrycie kosztów transportu i repatriacji,
usługi assistance

OC w życiu prywatnym polegające na ochronie ubezpieczonego za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie trzeciej, następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego,
pokrycie kosztów ratownictwa np. transportu helikopterem itp.

- odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanego zawodu
Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla osób zajmujących się doradztwem finansowym, wykonujących zawód księgowego, architekta itp.

Można również ubezpieczyć się dobrowolnie, do takich grup zawodowych należą m. in.: lekarze, nauczyciele


Napisz do Nas


E-mail
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości