UBEZPIECZENIE FIRMY:

Kompleksowe ubezpieczenie firmy zapewnia ochronę:
całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu
i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo)- mienie od ognia oraz innych żywiołów i/lub mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
oraz dodatkową pomoc w postaci usług assistance.

Napisz do Nas


E-mail
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości